اطلس خودرو موفق به دريافت نشان برترين فعاليت بهبود كيفيت خودروهاي كياموتورز در منطقه خاورميانه و آفريقا شد
en

اطلس خودرو موفق به دريافت نشان برترين فعاليت بهبود كيفيت خودروهاي كياموتورز در منطقه خاورميانه و آفريقا شد

06 می ماه 2018

شركت كيا موتورز جهت بهبود كيفيت محصولات و خدمات خودروهاي كيا موتورز اقدام به دريافت گزارشات كيفي – فني  (QIR) محصولات خود در سراسر جهان مي نمايد. اين اقدامات پس از جمع آوري مشكلات كيفي و تحليل آن به صورت ماهانه از طريق سيستمGQIS (Global Quality Information System) به شركت كياموتورز ارسال مي گردد. در همين راستا شركت اطلس خودرو در سال 2017 موفق به دريافت نشان بهترين تحليلگر و ارائه گزارشات كيفي-فني (QIR) به شركت كيا موتورز در منطقه خاورميانه و آفريقا شده است.

اين نشان در فرودين ماه 1397 در همايش خدمات پس از فروش توسط آقاي مهندس محمد كاظمي مدير خدمات پس از فروش  شركت اطلس خودرو در دبي دريافت گرديد.

در ضمن از آقايان علي مفتاحي سرپرست واحد پشتيباني فني و امير اسلامي كارشناس واحد پشتيباني فني كه اقدام به تهيه و تحليل گزارشات كيفي-فني (QIR) نموده اند تشكر و قدرداني مي گردد.

اميد است با اجراي اينگونه اقدامات بتوانيم گام موثرتري جهت رضايتمندي هر چه بيشتر مشتريان اطلس خودرو در حوزه خدمات پس از فروش فراهم نماييم.