en
 
 
فولاد با مقاومت بالا پیشرفته (AHSS)
بيش از 51% از بدنه خودروي اپتيما از فولاد پيشرفته مقاومت بالا ساخته شده است و اين کار باعث افزايش مقاومت و سفتي شاسي خودرو شده است. استفاده از سطح مقطع فولادي رينگي در پشت صندلي عقب و عقب خودرو باعث افزايش مقاومت بدنه شده است.
قطعات جوش کاري شده در دماي بالا
استفاده از اين تکنولوژي در قسمت بدنه و شاسي اپتيما باعث افزايش مقاومت بدنه و عکس العمل بهتر در تصادفات و افزايش قابليت هاي ديناميکي شده است. تمامي اين موارد باعث حس سواري بهتر شده است.
چسب پيشرفته
استفاده از 119 متر چسب کاري پيشرفته، استفاده از اين چسب باعث کاهش صدا، ارتعاش و نوسانات در خودرو شده است. در شاسي خودرو قابليت مقاومت بدنه را به طرز چشم گيري افزايش داده است.
فولاد با مقاومت بالا پیشرفته (AHSS)
تعليق مستقل در هر 4 چرخ
سيستم تعليق مستقل در هر 4 چرخ در اين خودرو استفاده شده است. در جلوي خودرو ترکيب تعليق مک فرسون به همراه ميل تعادل و در عقب سيستم تعليق اتصال چندگانه مورد استفاده قرار گرفته شده است. اين ترکيب تعليق مستقل باعث افزايش پايداري و راحتي حرکت شده است.
تعليق مستقل در هر 4 چرخ
رادار نقطه کور BSD
اين تکنولوژي با استفاده از رادار فضاي پشت خودرو را اسکن کرده و خودروهايي که در نقطه کور راننده قرار دارند را به اطلاع او مي رسانند.
سيستم کلي تغيير مسير LCA
در صورتي که خودرويي از پشت سر با سرعت بالا به سمت خودرو شما حرکت کند، اين سيستم با اعلام اين وضعيت در آيينه هاي جانبي به راننده هشدار مي دهد.
رادار نقطه کور BSD
دوربین 360 درجه
اين سيستم فوق پيشرفته با کمک 4 دوربين در جلو، عقب و طرفين خودرو و ترکيب تصاوير دوربين 360 درجه و يکپارچگي آن ها حالتي شبيه چشم پرنده را ايجاد کرده و در حال پارک خودرو يا با سرعت زير 20 کيلومتر بر ساعت، فضاي اطراف خودرو را نمايش مي دهد.
دوربین 360 درجه