en
 

عملکرد
سیستم تعلیق و هندیلنگتکنولوژیی که شما را از همه چیز بی نیاز کرده است
رانندگی روزانه می تواند سرشار از تجربیات جدید باشد. مهندسی تعلیق و شاسی این خودرو بصورتی است که بهترین عکس العمل نسبت به هرگونه رفتارهای سایر رانندگان در جاده را فراهم آورده است.
تکنولوژیی که شما را از همه چیز بی نیاز کرده است
کمک فنرهای عقب عمودی
نصب بصورت عمودی کمک فنرهای عقب خودرو باعث جذب بهتر ضربه های جاده به سرنشینان عقب خودرو شده است.
کمک فنرهای عقب عمودی
فریم عقب خودرو
حتی در مدل های 2 چرخ متحرک نیز استفاده از فریم عقب محکم و تقویت شده ای که در مدل های HWD استفاده شده است بر افزایش قابلیت های پایداری خودرو افزوده شده است.
فریم عقب خودرو