en
 
دارای 6 ایربگ
دارای 6 ایربگ
سيستم مديريت پايداري خودرو (VSM)
سيستم مديريت پايداري خودرو (VSM)
کروز کنترل اتوماتيک (ACC)
کروز کنترل اتوماتيک (ACC)
دکمه درايو مد (DMS)
دکمه درايو مد (DMS)