درخواست اخذ عاملیت مجاز

متقاضي گرامي ، بدينوسيله شرايط اوليه اخذ عامليت مجاز فروش/ خدمات پس از فروش به شرح زير اعلام مي گردد:

با توجه به نوع عامليت مجاز مورد تقاضا حداقل ابعاد به شرح زير مورد نياز ميباشد:
• فضاي نمايشگاه به ابعاد حداقل 183 متر مربع
• فضاي انبار و عرضه قطعات يدكي به ابعاد حداقل 126 متر مربع
• فضاي تعميرگاهي به ابعاد حداقل 746 متر مربع

در اختيار داشتن مدارك مورد نياز :
1. جواز كسب به نام متقاضي
2. سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي به اسم متقاضي
3. تخصيص فضاي نمايشگاه و تعمیرگاه به صورت انحصاري جهت محصولات كيا موتورز
4. ارایه وثيقه ملكي يا ضمانت نامه بانكي به ارزش يك ميليارد تومان در صورت تایید وضعیت متقاضی و پیش از فاز استانداردسازی ضروری می باشد .

شايان ذكر است در صورت عدم احراز شرايط فوق درخواستهاي دريافتي بررسي نخواهد شد ، همچنين پر كردن فرم درخواست هيچگونه تعهدي نسبت به همكاري جهت شركت اطلس خودرو ايجاد نمي نمايد.
ليست مدارك لازم
فرم درخواست اخذ عامليت مجاز فروش/ خدمات پس از فروش


COPYRIGHT© 2013 Atlaskhodro co. ALL RIGHTS RESERVED.