en

سرویس های فصلی

امروزه توجه به خواست و نيازهاي مشتريان و برآورده نمودن انتظارات ايشان يكي از رويكردهاي اصلي سازمانها جهت دستيابي به اهداف و شــرط ماندگاري و برتـري در مواجه با رقبايشــان در طولانــي مدت مي باشــد .

لذا واحد خدمات پس از فروش با رويكرد ارتقا ء ارتباط و افزايش رضايتمندي مشتريان خود از طريق بازديدهاي پيشگيـرانه و به منظور دستيابي به اهداف فوق نسبت به برگزاري طرح هاي رايگان خدمات فصلي (SERVICE CLINIC) اقدام نموده است.

آغاز طرح بازدید تخصصی تابستانه 97

برگزاری امداد جاده ای تعطیلات خرداد ۹۷، توسط اطلس خودرو

طرح بازدید قبل از سفر نوروز 97

طرح سرويس كلينيك زمستانه 96

طرح بازگشايی مدارس سال 96

طرح بازديد تخصصی بازگشایی مدارس با تخفيف ويژه قطعات و خدمات

طرح سرويس کلينيک زمستانه (ويژه ماه رمضان)

طرح امداد جاده ای خرداد ماه

طرح امداد جاده ای نوروز 96

طرح بازدید قبل از سفر نوروز 97

طرح سرويس كلينيك زمستانه 96

طرح بازگشايی مدارس سال 96

طرح بازديد تخصصی بازگشایی مدارس با تخفيف ويژه قطعات و خدمات

طرح سرويس کلينيک زمستانه (ويژه ماه رمضان)

طرح امداد جاده ای خرداد ماه

طرح امداد جاده ای نوروز 96

طرح بازديد قبل از سفر نوروز 1396

طرح پشتيبان، همچون خانواده

طرح امداد جاده ای تعطيلات خرداد ماه

طرح امداد جاده ای نوروز

طرح بازديد قبل از سفر نوروز 1395

طرح سرويس کلينيک زمستان

طرح بازديد تخصصی گيربکس اتوماتيک و موتور

طرح بازدید فنی خودروهای کیا

طرح فراخوان کلیه خودروهای کیا

طرح سرویس کلینیک زمستانه

طرح بازدید تخصصی موتور و گیربکس

طرح سرویس کلینیک تابستان (ویژه جام جهانی 2014)

طرح امداد جاده ای تعطیلات خرداد ماه

طرح بازدید تخصصی قبل از سفر تعطیلات نوروز

طرح بازدید تخصصی زمستانه

طرح بازدید تخصصی گیربکس اتوماتیک

طرح مانور خودروهای امداد شرکت اطلس خودرو

طرح بازدید تخصصی موتور

طرح بازدید تخصصی تابستانه

طرح امداد جاده ای خرداد

طرح امداد جاده ای تعطیلات نوروز

طرح بازديد تخصصی گیربکس زمستان 1391

طرح بازديد تخصصی زمستان 1391

طرح بازديد تخصصی موتور پاييز 1391

طرح بازديد تخصصی ترمز تابستان 1391

طرح ويژه امداد نوروزی 1391

طرح سرويس كلينيك زمستانه 1390

طرح سرويس كلينيك تابستانه 1390

طرح ويژه امداد نوروزی 1390

طرح سرويس كلينيك زمستانه 1389

طرح بازديد تخصصی تابستانه 1389

طرح امداد نوروزی 1389

طرح سرويس كلينيك تابستانه 1388

طرح بازدید قبل از سفر نوروز 97

طرح سرويس كلينيك زمستانه 96

طرح بازگشايی مدارس سال 96

طرح بازديد تخصصی بازگشایی مدارس با تخفيف ويژه قطعات و خدمات

طرح سرويس کلينيک زمستانه (ويژه ماه رمضان)

طرح امداد جاده ای خرداد ماه

طرح امداد جاده ای نوروز 96

طرح بازديد قبل از سفر نوروز 1396

طرح پشتيبان، همچون خانواده

طرح امداد جاده ای تعطيلات خرداد ماه

طرح امداد جاده ای نوروز

طرح بازديد قبل از سفر نوروز 1395

طرح سرويس کلينيک زمستان

طرح بازديد تخصصی گيربکس اتوماتيک و موتور

طرح بازدید فنی خودروهای کیا

طرح فراخوان کلیه خودروهای کیا

طرح سرویس کلینیک زمستانه

طرح بازدید تخصصی موتور و گیربکس

طرح سرویس کلینیک تابستان (ویژه جام جهانی 2014)

طرح امداد جاده ای تعطیلات خرداد ماه

طرح بازدید تخصصی قبل از سفر تعطیلات نوروز

طرح بازدید تخصصی زمستانه

طرح بازدید تخصصی گیربکس اتوماتیک

طرح مانور خودروهای امداد شرکت اطلس خودرو

طرح بازدید تخصصی موتور

طرح بازدید تخصصی تابستانه

طرح امداد جاده ای خرداد

طرح امداد جاده ای تعطیلات نوروز

طرح بازديد تخصصی گیربکس زمستان 1391

طرح بازديد تخصصی زمستان 1391

طرح بازديد تخصصی موتور پاييز 1391

طرح بازديد تخصصی ترمز تابستان 1391

طرح ويژه امداد نوروزی 1391

طرح سرويس كلينيك زمستانه 1390

طرح سرويس كلينيك تابستانه 1390

طرح ويژه امداد نوروزی 1390

طرح سرويس كلينيك زمستانه 1389

طرح بازديد تخصصی تابستانه 1389

طرح امداد نوروزی 1389

طرح سرويس كلينيك تابستانه 1388