en

فلسفه طراحی

سمت و سوي طراحي

بهره گيري از خطوط مستقيم و ساده

طراحي به برند روح مي بخشد

طراحي صرفاً اشکال، خطوط و يا حتي دکوراسيون نيست، بلکه رميدن روح به يک نام تجاري و جذب کردن مشتريان به سمت يک محصول است. هدف غايي کيا موتورز ايجاد طرح هاي کامل و بي عيب و نقص و همچنين بي سابقه است که نام تجاري کيا را تعريف مي کند. براي اين منظور، کيا به دنبال تعامل بيشتر با افراد مختلف در سراسر جهان است تا درک گسترده تري از بازارها و فن آوري هاي مختلف در جهت گسترش نام تجاري کيا به عنوان يک برند هيجان انگيز و فوق العاده است.

بهره گيري از خطوط مستقيم و ساده

بهره گيري از خطوط صاف و مستقيم يکي از پايه هاي اصلي فلسفه طراحي کيا به شمار مي آيد. خطوط مستقيم نشان دهنده وضوح، دقت و تمايز است که به طور کامل در نگرش و ديدگاه طراحان کيا منعکس مي شود. تلاش هاي طراحي کيا، تمرکز بر روي جذب و وفاداري بلند مدت مشتريان با استفاده از خطوط ساده، ظرافت هاي به کار رفته در فضاي داخلي خودرو و جزئيات به کار رفته در نماي خارجي خودرو و همچنين بهره مندي از ديگر تجربيات که به سختي در خودروها ي ديگر مي توان پيدا کرد.

خانواده کيا

ويژگي هاي طراحي

کيا يک نماد بصري قدرتمند به اندازه نشان تجاري خود ايجاد کرده است. امضا جلو پنجره، چراغ هاي جلو لوگوي نام تجاري اين برند يک نگاه منحصر به فرد و سازگارانه خانوادگي است که در طول سال ها تکامل يافته است. و اکنون همه اين برند را به خوبي مي شناسند و حتي در تاريکي جاده ها و از راه دور به سرعت تشخيص مي دهند.

مرکز طراحي

خودروهاي رويايي خود را به واقعيت تبديل کنيم

ويژگي هاي طراحي کيا موتورز

 مرکز اصلي طراحي کيا موتورز در کره با نام Namyang، تمام جنبه هاي طراحي خودرو را از برنامه ريزي طراحي تا تبديل طرح هاي مفهومي به يک سبک طراحي، مدل سازي و رنگ و توسعه موارد را به عهده دارد. اين مرکز طراحي ازطريق مرکز طراحي ماهواره اي در آمريکا، اروپا و ژاپن تکميل تر شده است. ما روندهاي جهاني را تحليل مي کنيم و شيوه هاي متمايز زندگي را در بازارهاي مختلف محلي در سراسر جهان مورد بررسي قرار مي دهيم.

مرکز طراحي Namyang
مرکز طراحي ناميانگ محل تولد آينده ماشين هاي کيا با نماي خارجي منحصر به فرد و سبک هاي فوق العاده داخلي با استفاده از مدل سازي ديجيتالي مبتني بر کامپيوتر ايجاد شده است. و اين در حالي است که رنگ هاي جديد بر اساس آخرين تحقيقات جهاني صورت پذيرفته است.

مرکز طراحي اروپا

مرکز طراحي اروپايي کيا که در فرانکفورت آلمان واقع شده است در راستاي کمک به ايجاد تغييرات ادراکي برند کيا در سراسر قاره و همچنين در سراسر جهان است. تيم متخصصي، خلق خودروهاي مفهومي آينده و همچنين مدل هاي توليد شده براي هر دو بازار اروپا و بازار جهاني ايجاد شده است.

تيم طراحي آمريکا

مرکز طراحي کيا آمريکا، که در ايروين کاليفرنيا واقع شده است در راستاي کمک به شکل دادن آينده رانندگي از طريق نمايشگاه هاي خيره کننده شان و فعاليت هاي متداولشان براي بسياري از مدل ها در سراسر بازار جهاني کيا است.

طراحي مردمي

افرادي که در ايجاد طرح هاي زيباي خودروهايمان نقش داشته اند

طراحي و رندرينگ

مفاهيم اوليه طراحي از ميان ايده هاي طراحي در نتيجه تجزيه و تحليل نوع مارف و شيوه زندگي مشتريان خلق مي شود.

مرحله طراحي

طرح کاملي از اين مفهوم با استفاده از خطوط سياه و سفيد بر روي يک سطح صاف ايجاد مي شود تا مرحله انتخاب بين هدف از طراحي و تصوير واقعي تعيين شود.

مدلسازي ديجيتالي

وسيله نقليه از طريق يک تصوير سه بعدي کامپيوتري بازسازي مي شود که اطلاعات آن براي ارزيابي طراحي و آيروديناميکي مورد استفاده قرار مي گيرد.

بررسي مدل مجازي

تکنولوژي واقعيت مجازي در جهت بررسي جامع يک طراحي و در پايان جهت طراحي نهايي استفاده مي شود.

اسکيل 1:1 مدل خاک رسي

دستگاه CNC پنج محوره مدل و اندازه واقعي يک خودرو را مي تواند بسازد و بعد از آن اين مدل در اختيار افرادي که کار مدلينگ خودرو را انجام مي دهند قرار مي گيرد تا بتواند جزئيات کامل خودرو را روي مدل خاک رسي پيدا کنند.

رنگ و تريم بدنه

در اختيار داشتن طيف وسيعي از گزينه هاي رنگي در جهت بهترين ترکي رنگ که متناسب با ذات طراحي خودرو است و رنگي بتواند قابليت هاي خودرو را به درستي نشان دهد. بر اساس تحليل هاي بسيار گسترده اي که روي الويت هاي مشتريان خودرو در نظر گرفته مي شود، انتخاب مي گردد.