en

قیمت و شرایط فروش

به منظور تسريع در انجام امور خريد، متقاضيان محترم مي توانند پس از تکميل فرم‌هاي مربوطه، به همراه مدارک مورد نياز به نمايشگاه فروش ، دفتر مركزي و يا هريک از عامليتهاي مجاز مراجعه نمايند.

جهت دريافت فايل آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان  اينجا کليک کنيد .

جهت دريافت فايل ليست قيمت اينجا كليك ​نماييد.

شرایط فروش​​​​​

 • 1-تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 • 2-هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت میباشد.
 • 3-کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت اطلس خودرو دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزا ن خروجی آلایندگی بوده و از گارانتی به مدت 2 سال و یا 40 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) برخوردار است.
 • 4-با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 • 5-حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت میباشد.
 • 6-متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت اطلس خودرو  (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق،  شرکت اطلس خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.
 • 7-پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد.
 • 8-در شرایط پيش فروش علی الحساب با تعهد تحویل 90روزه ، سود مشارکت به مبلغ 55 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال و خسارت انصراف از خريد به مبلغ 40 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال مبلغ سپرده نقدی خریدار نزد شرکت به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.​
 • 9-در شرایط خرید با قیمت علی الحساب با تعهد تحویل 90روزه و یا بیشتر ،  الباقي قيمت قطعي خودرو بر اساس قيمت و شرايط جاري فروش همان خودرو در زمان تحويل خودرو توسط شرکت محاسبه و توسط متقاضي در وجه شركت پرداخت خواهد شد که در صورت درخواست خریدار و  وجود شرايط پرداخت اقساطي در ليست قيمت جاري در آن زمان و همچنين فراهم آوردن ضوابط فروش اقساطي توسط متقاضي، پس از واريز الباقي سهم نقدي (در صورت تعلق) که در وجه شرکت پرداخت خواهد شد، باقيمانده طي چک هاي متساوي الوجه که تعداد چک ها و مبلغ هر يک از آنها با سررسيد هاي يک ماه از يکديگر و اولين آن به تاريخ يک ماه پس از تاریخ صدور کاردکس خودروی مورد درخواست خواهد بود،توسط شرکت محاسبه و اعلام خواهد شد و لازم است  قبل از تحويل خودرو توسط متقاضي صادر و به شرکت تسليم گردد
 •  10-در شرایط پيش فروش علی الحساب با تعهد تحویل 90روزه ، در صورت درخواست خريدار و پس از تأئید شرکت، خسارت تأخير احتمالي به مبلغ 15 ريال در ازاي هر يكصد هزار ريال مبلغ سپرده نقدی خریدار نزد شرکت مازاد بر سود مشارکت 55 ريال به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد. ​
 • 11-در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
 • 12-كليه قيمت خودروهاي  مندرج درليست بالا با تحويل فوري/ كوتاه مدت ( حداكثر 30 روز كاري) با رعايت بند فورس ماژور مندرج در متن قرارداد مربوطه بصورت قطعي مي باشد.
 • 13-در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه  مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 • 14-درشرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت  (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت  و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
 • 15-ثبت درخواست صرفاً  تعداد محدودی از مدل های خاص خودروهای کيا بصورت دریافت سفارش ویژه با مشخصات و تجهیزات خاص مورد نظر متقاضی بصورت  پیش فروش خودرو توسط شرکت با قیمت نقدی مندرج در لیست بالا بصورت قیمت علی الحساب با پرداخت مبالغ پیش پرداخت مندرج در لیست بالا (میتوان 70% مبلغ پیش پرداخت را نقداً و باقیمانده را طی دو فقره چک مساوی یک ماهه و دو ماهه تنظیم و تسلیم و پرداخت نمود) در هنگام انعقاد قرارداد و الباقی را در زمان اعلام کتبی شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و همزمان با اعلام قطعی قیمت خودرو،  در وجه شرکت پرداخت و کارسازی نمود.  انعقاد قرارداد با قیمت علی الحساب و تحویل مدت دار / بلند مدت  مشمول سود مشارکت به نرخ های مندرج در قرارداد نسبت به مبالغ نقدی دریافتی از خریدار تا زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو و تعیین و ابلاغ قیمت قطعی  از سوی شرکت مي گردد که در زمان تسویه حساب الباقی (بیش از 120 روز ) وجه مورد قرارداد از میلغ کل قرارداد کسر و باقیمانده توسط شرکت دریافت خواهد شد.
 • 16-کلیه مفاد قرارداد های فروش شرکت با رعایت آئین نامه حفظ حقوق خریداران خودرو مصوب مورخ  1395/01/28 به شماره  7415/ت51681هـ ابلاغی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بین شرکت و متقاضی منعقد میگردد.

مدارک و شرایط مورد نیاز که میبایستی در هنگام انعقاد قرارداد فروش نقدی و یا اعتباری با تعهد تحویل فوری و یا مدت دار شرکت توسط متقاضی ارائه گردد:

ردیف​​ مدارک درخواستی از متقاضیان خرید نقدی و یا اعتباری تعداد​​​ توضیحات​​
​1 ​فرم تکمیل و امضاء شده یکی از انواع  درخواست خرید خودرو با تحویل
1​/1 نقدی با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روز کاری و یا کمتر) و یا يك برگ​​​ دريافت فرم خريد نقدی خودرو(تحويل فوري/کوتاه مدت​​)
​1/2 ​اعتباری با تحویل فوری (کوتاه مدت 30 روزه و یا کمتر) و یا ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست خريد اقساطي(تحويل فوري/کوتاه مدت)
 1/3 نقدی با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری ) و یا يك برگ​​​​​ دريافت فرم درخواست خريد نقدی خودرو(تحويل مدت دار/ميان مدت)
​1/4 ​اعتباری با تحویل مدت دار (میان مدت بیش از 30 روز کاری) و یا ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست خريد اقساطي (تحويل مدت دار/ميان مدت)
​1/5 ​نقدی / اعتباری با تحویل مدت دار (بلند مدت بیش از 120 روز کاری) بصورت قیمت علی الحساب با سود مشارکت ​يك برگ​​​ دريافت فرم درخواست پیش خرید نقدی/ اقساطي (تحويل مدت دار/بلندمدت) خودرو/ با سود مشارکت
  2 فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن​ يك برگ​​​​
  3 فتوکپی کارت ملی (پشت و رو) به همراه اصل آن يك برگ​​​​
​4 ​فتوکپی گواهی نامه رانندگی به همراه اصل آن
5​  ارائه آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه  کد پستی
6​ ارائه فیش واریز وجه نقدی خودرو به حساب شرکت به همراه سایر چک های مندرج در لیست قیمت​​ يك برگ​​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك​​
مدارک درخواستی  فقط از متقاضیان خرید اعتباری​​​​ ​ ​ ​
7​ عکس 4*6 متقاضي خريدار ​يك قطعه
8​ فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو​  دو نسخه​​​​ ​    دريافت فر​م
9​ چک های اقساط به همراه  نسخه فتوکپی از آنان​​ ​يك برگ​​​ توضيحاتي درخصوص نوشتار چك
10​ فرم استعلام بانک به همراه پرینت گردش حساب 3 ماهه با مهر و امضاء بانک​ يك برگ​​​​ ​​دريافت فرم
11​ فتوکپی سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار به همراه اصل سند مالکیت (پس از رویت مسترد میگردد)​​ یک قطعه​​ ​ ​ توضيحاتي درخصوص سند ملکي شش دانگ
12​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقيقي ​​ دريافت فرم اشخاص حقيقي
13​​ فرم تكميل شده پرسشنامه اشخاص حقوقي​ ​​​دريافت فرم اشخاص حقوقي

تذکر و یادآوری:​

 1. ​​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت درخواست متقاضی برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
 2.  ​واریز وجه خودرو میبایستی صرفاً به یکی از حساب های اعلام شده (صرفاً در وجه شرکت فروشنده) و به درخواست متقاضی (قید نام متقاضی بر روی فیش بانکی پرداختی) انجام پذیرد.
 3.  واریز وجه خودرو به طرق دیگر از جمله پرداخت آن به عاملیت های فروش به هیچ عنوان مورد قبل نمیباشد و بدیهی است دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 4. ​​چک با مالکیت حقوقی، سنتی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قابل پذیرش نمیباشد.
 5.  ​در صورتیکه مالک سند/ صادر کننده چک شخصی غیر از متقاضی باشد (صرفاً بستگان درجه اول  / همسر وی ) حضور ایشان جهت تکمیل فرم های مربوطه به همراه گواهی محضری صحت امضاء در زمان ثبت درخواست الزامی است.
 6. ​در صورتیکه خودرو هنگام تحویل بدون پلاک باشد، خریدار میبایستی ضمن دریافت خودرو از شرکت تا زمان صدور اسناد فروش خودرو منتظر بماند و تعهد احراز محل سکونت خریدار بر اساس آدرس اعلامی نیز به عهده وی میباشد.(راهنماي شماره گذاري)​